Tervetuloa sivuilleni. Olen koulutukseltani ympäristötieteiden tohtori ja biologi. Työskentelen tällä hetkellä tutkijana Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksella.

Tutkin kaupunkiympäristön viheralueiden ekosysteemipalveluita ja biokulttuurista monimuotoisuutta Euroopan Unionin rahoittamassa Green Surge -hankkeessa. Helsingin yliopisto on ainoana suomalaisena tutkimusorganisaationa mukana eurooppalaisessa tutkimusprojektissa, jossa on mukana 24 instituutiota 11 Euroopan maasta. Tutkimussivuni löytyvät kaupunkiekologian tutkimusryhmän verkkosivuilta. Väitöstyössäni tutkin suomalaisen kestävän metsätalouden alueellisia indikaattoreita ja voidaanko sosiaalis-taloudelliset tavoitteet sovittaa yhteen ekologian kanssa.

Haluan tutkimustyölläni edistää luonnon monimuotoisuutta huomioivaa kaupunkisuunnittelua. Hyvinvoiva ja rikas kaupunkiympäristö edistää myös asukkaiden hyvinvointia. Pyrin viemään tutkimuksemme tuloksia lähelle päätöksentekijöitä. Helsingin kestävä viherrakenne - Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa -raportti, on yksi esimerkki käytännönläheisestä tutkimustyöstä. Tutkimustyön ohessa olen osallistunut eri asiantuntijatehtäviin, luonnonsuojelutyöhön ja kunnallispolitiikkaan.

Perheeseeni kuuluu mies ja kolme lasta sekä whippet.

Päivitetty 3.7.2014